Default Post Title

Bord ‘Met z’n allen de schouders er onder’ hangt

Vanochtend hebben Tamme, Anno en Dirk het bord ‘Met z’n allen de schouders er onder’ opgehangen. Het ontwerp is een samenvatting van de werkgroep Jirnsum Ferbynt en laat in grote lijnen het ideale plaatje voor de toekomst zien. Sytse Tiemersma heeft dit ontwerp gemaakt. Het bord is aangeboden door Sidijk.

 

 

Tijdens de jaarvergadering (maandag 5 november a.s. ) presenteert het bestuur de nieuwe bestuurlijke inrichting inclusief de nieuwe bestuursleden en onze projectleider. Er wordt kort iets gezegd over onze beoogde werkwijze.

Wij hopen op een grote opkomst tijdens de jaarvergadering.

 

Uitnodiging 2018