Kader, commissies en contactpersonen

Bestuur

VACATURE
Voorzitter
VACATURE
Vice-voorzitter
Alies Hoekstra
Secretaris
06-54975703
secretarisvvirnsum@gmail.com
Sandra Nugteren
Penningmeester
0566-623099
swart285@live.nl
Anno Wijtsma
Seniorenzaken
06-24223327
.wijtsma1@chello.nl

Koos van Dijk
Technische zaken
0566-602059
koos.van.dijk@hetnet.nl
Ronald Rotteveel
Voorzitter Jeugdcommissie
06-23506165
ronald@sidijk.com
Dirk Kooistra
Materiaalbeheer
06-12784446
d.kooistra@hotmail.com

Jeugdcommissie

Ronald Rotteveel
Voorzitter
06-23506165
Ronald.Rotteveel@sidijk.com
Baukje de Vries
Secretaris
06-55307912
bmdevries@hotmail.com
Edward Jorna
Wedstrijdsecr.
Jeugd
06-29013457
edwardjorna@hotmail.com
Rienk de Vries
Coörd. Meiden &
Toernooien
06-15850150
rienkjdevries@gmail.com
Anja Elzinga
Coördinator Scheidsrechters
06- 51 60 70 82
elzingaanja@gmail.com
Sigrid Nugteren
Activiteiten Commissie
06 13 77 24 15
sigridnugteren@me.com
Cor Dijkstra
Techn. Coörd. &
Toernooien
06-51848545
cordijkstra@hotmail.com
Berend Riemersma
Techn. Coördinator
06-34843579
b.riemersma@live.nl

COMMISSIES EN CONTACTPERS.

Seniorencommissie:

 

Koos van Dijk

Contacpers. 1e/2e

0566-602059

koos.van.dijk@hetnet.nl

Vacature

wedstrijdsecretaris senioren,
Contactpers. 3e, voorzitter

 

 

Tjalling Paulusma

Contacpersoon zaalteam

06-23164538

tjallingpaulusma@gmail.com

Abe Buwalda

Contactpers. Walking Football

06-16219923

buwalda74@gmail.com

 

 

Sponsorcommissie:

 

Bauke de Haan

Voorzitter

0566-601084

bkdehaan@hetnet.nl

Dick Hellinga

Secretaris

06-51576351

dickhellinga@hotmail.com

Henk Karsten

Lid

0566-602291

info@technischbedrijfkarsten.nl

Jappie Sikkema

Lid

06-54308519

sikkema18@kpnmail.nl

 

 

Activteitencommissie 

 

Hylke Fennema

Lid

06-12528352)

activiteiten.vvirnsum@gmail.com

Carolie Elzinga

Lid

06-21616949

activiteiten.vvirnsum@gmail.com

Femmy Schriemer

Lid

06-43751300

activiteiten.vvirnsum@gmail.com

Sigrid Nugteren

Lid

06-13772415

activiteiten.vvirnsum@gmail.com

Fokke Bergsma

Lid

06-81479511
activiteiten.vvirnsum@gmail.com

 

 

Kantinecommissie:

 

Bauke de Haan

Kantinedienst zondag

0566-601084

bkdehaan@hetnet.nl

Hinke van der Leij

Kantinedienst zaterdag

0566-602582

hinkevanderleij@hetnet.nl

Bauke de Haan

Coördinatie schoonmaak

0566-601084

bkdehaan@hetnet.nl

 

 

Club van Honderd:
(onderdeel Stichting Beheer Sportaccomodatie)

 

Tamme Leemburg

Lid

06-13851254

tleemburg@hotmail.com

Watze Roorda

Lid

0566-602149

w.roorda2@chello.nl

Henk Karsten

Lid

 0566-602291

info@technischbedrijfkarsten.nl

Jappie Sikkema

Lid

06-54308519

sikkema18@kpnmail.nl

 

 

Redactie website, Facebook & Twitter:

 

Kopij website en

facebook mailen naar:

 

redactievvirnsum@gmail.com

Jappie Sikkema

Lid

06-54308519

sikkema18@kpnmail.nl

Rienk de Vries

Lid

06-15850150

rienkjdevries@gmail.com

Frank Vermeulen

Lid

06-23523228

frank241_@hotmail.com

 

 

Overige contactpersonen:

 

Bauke de Vries

Terreinmeester

0566-602409

Alies Hoekstra

Ledenadministratie

06-54975703

ledenadministratievvi@gmail.com

Libbe de Vries

Consul

06-53405493

libbedevries@gmail.com

Dirk Kooistra

Materiaalbeheer

06-12784446

d.kooistra@hotmail.com

Femmy Schriemer

Caroli Elzinga

Contacpers. Pupil v/d Week

06-43751300

06-21616949

femmy.hoogeveen@upcmail.nl