Proeftrainen en aanmelden/opzeggen

 

 

Niet meteen lid worden maar eerst een paar keer proberen? Hieronder de mogelijkheden. Tevens vind u hier de procedure voor aanmelden van nieuwe leden en het opzeggen.

PROEFTRAINEN

Het is mogelijk om met je eigen leeftijdsgenoten maximaal 4 keer geheel vrijblijvend proef te komen trainen. In overleg bepalen we bij welk team dat het beste plaats kan vinden en op welke dag en tijdstip. Bent u, of uw zoon of dochter, geïnteresseerd? Neem dan contact op met een van de volgende coördinatoren/contactpersonen om de proeftrainingen in te plannen:

Koos van Dijk Senioren en jongens onder 19 en 17 jaar (A en B junioren) 0566-602059  
Berend Riemersma Jongens onder 15 en 13 jaar (C en D) 06-34843579  
Cor Dijkstra Jongens onder 11, 9 en 7 jaar (E, F en welpen) 06-51848545  
Rienk de Vries Alle meiden 06-15850150  
Abe Buwalda Walking Football 06-16219923  

 

AANMELDEN OF OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Aanmelden voor het lidmaatschap

Word nu lid van een geweldige club waar sportiviteit, gezelligheid, sportiviteit en respect troef zijn. Een club die zonder leden maar ook zonder vrijwilligers niet kan bestaan. Van leden vanaf categorie O15 en van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij een of meerdere vrijwilligerstaken vervullen, náást de reguliere teamtaken zoals wassen en rijden naar uitwedstrijden. Zonder deze extra bijdrage kan de club het hoofd niet boven water houden. VV Irnsum wil bij voorkeur geen verplichte financiële vrijwilligersbijdrage vragen. Hiervoor is het nodig dat iedereen de handen uit de mouwen steekt. uiteraard gaat de keuze van de taak altijd in overleg. Je zult door een van de kaderleden worden benadert om de invulling hiervan te bespreken.

 

Vanaf seizoen 2016/2017 gelden de volgende contributie bedragen:

 

Senioren € 13,50 per maand  
O19, O17 en O15 (A, B en C junioren) € 9,50 per maand  
O13 en O11 (D en E pupillen) € 7,50 per maand  
O9 en O7 (F pupillen en welpen) € 6,50 per maand  
Niet spelende leden en walking footballers € 7,25 per maand  

 

Deze bedragen zullen op de jaarvergadering (oktober) opnieuw worden vastgesteld.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier. Leest u echter voordat u deze invult onderstaande informatie en voorwaarden over het lidmaatschap en het opzeggen goed door. Op het aanmeldformulier dient u namelijk aan te geven dat u hiermee akkoord gaat.

 

jeugdsportfonds

 

Informatie en voorwaarden voor het aanmelden en opzeggen van het lidmaatschap:

 • De contributie wordt tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Van deze ledencontributie wordt door de vereniging ook een zogenaamde “bondscontributie” betaald. Dit is een jaarlijkse bijdrage voor elk lid aan de KNVB. In die bijdrage zit ook de premie voor een collectieve ongevallen en WA-verzekering en een vergoeding voor het wassen van de tenues.
 • Wij streven ernaar, voor u en ons gemak, dat de contributie automatisch wordt betaald. De leden die de contributie nog niet d.m.v. een automatische incasso betalen, worden vriendelijk doch zeer dringend verzocht een incassomachtigingsformulier bij de penningmeester in te leveren. Leden die niet automatisch betalen krijgen 1 maal per jaar aan het begin van het seizoen een contributienota toegestuurd. Hiervoor wordt per nota € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan tot het einde van het seizoen en wordt stilzwijgend met een seizoen verlengd.
 • Een aanmelding wordt in behandeling genomen als deze volledig en correct is ingevuld met het juiste telefoonnummer en emailadres. Tevens dient er een foto te worden bijgevoegd van de speler of speelster. Deze is nodig voor de website, zie ook onder menu item “Teams”.
 • De coördinator (zie boven) besluit in welk team de speler uiteindelijk wordt ondergebracht. Het beleid bij v.v. Irnsum is dat er op kwaliteit wordt ingedeeld. Afhankelijk van de situatie van spelers in de teams en het moment waarop u of uw kind tijdens het seizoen instroomt, wordt door de coördinator bepaald in welk team u of uw kind het beste kan worden opgenomen. In bijzondere situaties kan worden afgeweken van het beleid.
 • Als u eenmaal lid bent kunt u of uw kind uiteraard meteen deel gaan nemen aan de trainingen. Het moment wanneer met wedstrijden spelen gestart kan worden hangt af van de situatie op dat moment. Een pupil die nog nooit heeft gevoetbald moet wellicht eerst nog een enkele weken alleen trainen om te wennen aan het spelletje en de regels. Dit alles gaat uiteraard in overleg met de ouders, leider en coördinator.
 • Van spelers bij v.v. irnsum verwachten wij dat ze bij trainingen, wedstrijden, toernooien en andere activiteiten aanwezig zijn. Voetbal is een teamsport en daar leggen we zeker bij jeugdteams extra de nadruk op. Tevens verwachten wij bepaald gedrag van onze leden. Zie ook onze afspraken in de vorm van de basis-11.
 • Na aanmelding via deze website zullen wij z.s.m. contact met u zoeken om de aanmelding administratief te verwerken.
 • Zodra uw kind lid is, en deze in de jeugd O13 (onder 13 jaar) of ouder wordt ingedeeld, is een spelerspas nodig. Hiervoor hoeft u alleen een pasfoto aan te leveren zodra de contactpersoon of secretaris u daar om vraagt. Zet naam en geboortedatum achter op de foto.
 • v.v. Irnsum voorziet elk jeugdteam van een wedstrijdtenue (shirt, broekje en sokken). Deze blijven in het bezit van de leider.
 • Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers is verplicht. Aanschaf hiervan is voor uw rekening. Hetzelfde geldt voor keepershandschoenen.
 • Een aantal teams draagt gesponsorde trainingspakken. Deze mogen alleen gedragen worden voor en na wedstrijden en toernooien. Deze blijven gedurende het seizoen in het bezit van de speler cq de ouders. Het netjes houden en wassen van deze pakken is uw verantwoordelijkheid.
 • Indien u of uw kind nog lid is van een andere vereniging dan moeten wij een overschrijving aanvragen. Zorgt u er in dat geval voor dat u ook tijdig uw oude club informeert zodat zij niet voor verrassingen komen te staan en u niet onnodig dubbel contributie moet afdragen.

Lidmaatschap opzeggen:

 • Indien u van plan bent uw lidmaatschap op te zeggen overlegd u dat eerst tijdig met de leider van uw team, of het team van uw dochter/zoon, zodat deze niet voor verrassingen komt te staan.
 • Opzeggen dient voor 1 mei plaats te vinden. Indien dit na deze datum gebeurt is men lid voor een volgende periode van 12 maanden en derhalve contributieplichtig. Waarom 1 mei? Omdat de club anders onvoldoende tijd heeft om de balans op te maken en nieuwe teams voor het volgende seizoen samen te stellen en aan te melden. Deze moeten tijdig doorgegeven worden aan de KNVB. Als er na 1 mei nog opzeggingen binnen komen geeft dat veel werk en zijn de andere speelsters in het team vaak de dupe (te weinig).
 • U kunt het lidmaatschap opzeggen door een email te sturen naar secretarisvvirnsum@gmail.com. Vermeld in de email de naam en geboortedatum van de speler in kwestie.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met een van de bestuursleden.