VV Irnsum Ferbynt

VV Irnsum Ferbynt

VV Irnsum Ferbynt

In 2017 heeft, in opdracht van het hoofdbestuur, een onderzoekscommissie een onderzoek uitgevoerd met als hoofdvraag: “Hoe moet VV Irnsum, in een tijd van veranderende maatschappelijke en sportieve ontwikkelingen, zich verbeteren om een toekomstbestendige voetbalvereniging in Midden Fryslân te zijn?”. Uit dit onderzoek is een adviesrapport voortgekomen met aanbevelingen.


Het bestuur van VV Irnsum heeft tijdens de ALV van 5 november 2018 besloten om het adviesrapport en de aanbevelingen vanuit de onderzoekscommissie VV Irnsum Ferbynt unaniem over te nemen. Dit houdt in dat in de komende jaren een verbeteringsprogramma van op dit moment 30 grote en kleine projecten ter hand zal worden genomen. Een prachtige uitdaging voor onze club om de “droom” die inmiddels prominent aan ons clubhuis hangt, te realiseren.


Verbeteringsprogramma

Per 1 januari 2019 is een start gemaakt met de realisatie van de droom door de diverse projecten vanuit het Ferbynt rapport in gang zetten. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit 30 grote en kleinere projecten. Klik hier voor de opsomming van alle projecten.


Voor ieder project zal een zgn. “projectkaart” worden gemaakt met een globale beschrijving wat inzicht biedt in het verwachte resultaat, de fasering, de taken en planning en zo mogelijk het bijbehorende budget. Ieder project krijgt een projectleider en heeft een verbinding met een taakgroep van een bestuursportefeuille. Een aanvoerder (voortrekker) van een specifieke taakgroep kan tevens projectleider van een aan de taak gerelateerd project zijn. Daarnaast kunnen bestuurders, aanvoerders en taakgroepleden natuurlijk ook in een verbeteringsproject deelnemen.


Een aanbeveling uit het Ferbynt rapport nl “het organiseren van een FiFa gametoernooi”, is inmiddels uitgevoerd en is een succes gebleken. Het 1e project uit het Ferbynt rapport “anti-rookbeleid” is nagenoeg afgerond. Enkele andere projecten zoals “verbetering Wifi” en “opstellen van rollen en functiebeschrijvingen” zijn in gang gezet. Er zijn nu een aantal projecten klaar om te worden gestart. Algemeen clubbeleid, Kantine verfraaiing, Vertrouwenspersoon-pestprotocol-klachtenprocedure, Technisch Beleid, Communicatiebeleid, Activiteitenbeleid en activiteitenagenda 2020, Dorpscoördinatoren, Onderzoek zaterdag/zondagvoetbal en het Totaalplan voor nieuw/herbouw sportaccommodatie zijn de projecten die in gang kunnen worden gezet.


Voor een aantal projecten zoeken we nog projectleiders en projectleden. Dus vind je het leuk en ben je geïnteresseerd om aan een project mee te werken, laat het weten aan Marcel Terra, Coördinator Verenigingsontwikkeling of een van de bestuursleden. Wij kunnen dan de projectkaart naar je toe sturen, zodat je wat meer inzicht krijgt in het project.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!